2551029716 6943706059 Ανατολικής Θράκης 98, Αλεξανδρούπολη